galleri-24

Sedan 1984 har Svenska träkanoter utbildat i bygge och bruk av traditionella träkanoter. Vid flera tillfällen har jag besökt Kanada och USA för att lära mig mer om bygget av  träkanadensare och hur de kan användas. Några av de jag besökt och lärt av är kanotbyggarna Guy Cyr och Jerry Stelmok och Maine-guiderna Garret Conover och Alexandra Conover Bennet.
Företaget ger kurser i bl.a. kanotbygge, paddling och långfärdspaddling.
Långfärdspaddlingen är intimt förknippad med traditionella tekniker som stakning, mårkor (landtransporter), användning av huvudrem och ”indianpaddling”.

galleri-14

Svenska träkanoter tillverkar också träkanadensare, paddlar och forkar för stakning på beställning. Verksamheten är liten. Jag bygger ett fåtal kanadensare varje år vid sidan av att vara huvudansvarig för kursen "Friluftsliv - hantverk - ledarskap" vid Sjöviks folkhögskola. Kanoterna är så långt det är möjligt byggda i förnyelsebara och naturvänliga material. Bra både för naturen och människan!
Naturvänliga hälsningar
Bosse Weslien