fc6e42b24b02352fe8bd642086b08269.image.431x550

"Skogsliv - återupptäck kunskaper för naturnära liv och färder i skogslandet"
Lars Fält & Bo Weslien, Vildmarksbiblioteket 2010, ISBN 97-891-86433-07-9

 Skogen har sedan urminnes tider varit vårt hem där kunskaperna i att tillvarata de resurser som fanns och tillverka de redskap som behövdes var avgörande för vår överlevnad. I boken  beskrivs de väl beprövade kunskaperna och teknikerna som vi så länge använt oss av  i skogslandet, och som i dag faller i glömska. Det kan handla om att slå läger; utnyttja trä, bark och vilda växter; hantera yxa, såg och kniv; förvara och tillreda färsk mat; behovsslöjd under färd eller tekniker för att transportera tunga bördor. Dessa kunskaper och erfarenheter är mycket viktigare under skogslivet än den utrustning vi idag köper. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den dukade träkanoten och dess användning i skogslivet.
Författare är Lars Fält och Bo Weslien. Lars Fält har i många år varit en av de viktigaste källorna till kunskap inom uteliv och överlevnad. Bo Weslien är verksam på Sjöviks folkhögskola i Dalarna där han är huvudlärare på kursen Friluftsliv-hantverk-ledarskap.
Boken finns att beställa genom boklådorna på nätet, eller varför inte stödja din lokala bokhandlare?